Coverholder at Lloyd's

Leadenhall Quote & Bind

System transakcyjny Leadenhall wyznacza trendy na najbardziej rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych na świecie Efinity

Ofertowanie

System pozwala pośrednikom współpracującym z Leadenhall na przygotowywanie indykacji składki oraz wiążących ofert ubezpieczenia z dowolnych urządzeń mobilnych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W przypadku realnych kanałów dystrybucji, grup affinity oraz programów centralnych jesteśmy w stanie przygotować dla naszych partnerów platformę sprzedaży bezpośredniej w identyfikacji pośrednika lub kanału dystrybucji oraz płatnościami online obsługiwanymi przez system Dotpay.

Pełny underwriting

Pośrednicy współpracujący z Leadenhall oraz nasi Underwriterzy pracują w tym samym systemie. Dzięki temu jesteśmy w stanie negocjować i modyfikować oferty ubezpieczenia w trybie online z pełnym wersjonowaniem historii zmian. Zespół underwritingu Leadenhall na bieżąco zajmuje się ofertami, które ze względu na parametry ubezpieczenia nie mogą być zamienione na polisę automatycznie, lecz wymagają naszej akceptacji lub zreferowania do syndykatów.

Polisowanie

Wiążące oferty mogą zostać zamienione na polisę przez pośrednika zalogowanego w systemie. Jeżeli zawarcie ubezpieczenia nie wymaga wniosku o ubezpieczenia polisa dostępna jest natychmiast. W przypadku ubezpieczeń wymagających podpisu, druk polisy uwalniamy natychmiast po uploadzie skanu wniosku do systemu Leadenhall i jego weryfikacji przez nasz zespół.

Aneksy

Anulowania i zmiany w umowach ubezpieczenia realizowane są przez underwriterów Leadenhall na podstawie zgłoszeń od pośredników. Druki aneksów udostępniane są przez system transakcyjny i automatycznie zasilają raporty prowizyjne.

Rozliczenia

System wspiera windykację składek i rozliczanie prowizji.

Management information

Wszystkie dane zgromadzone w systemie transakcyjnym dostępne są dla underwriterów oraz Zarządu Leadenhall. Regularne analizy pozwalają na udoskonalanie produktów. Systematycznie rozwijamy narzędzia wspierające pośredników w Waszej codziennej pracy.