Rynek Lloyds

Lloyd’s z siedzibą w Londynie to najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie. Jego historia liczy ponad 300 lat, a siłę finansową potwierdzają wszystkie globalne agencje ratingowe.

Rating scores

Lloyd’s jest największym na świecie rynkiem ubezpieczeń specjalistycznych, skupiając najbardziej innowacyjnych underwriterów z całego świata. Pozwala to Lloyd’s na oferowanie unikalnych rozwiązań ubezpieczeniowych nawet dla najbardziej wymagających klientów.

Coverholder at Lloyd's
Learn more

Leadenhall

Leadenhall dostarcza specjalistyczne oraz osobowe ubezpieczenia w Lloyd’s dostosowane do potrzeb polskich klientów. Ich sprzedaż realizujemy wyłącznie we współpracy z niezależnymi pośrednikami. Wzbogacamy ofertę rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Czym zajmujemy się w Polsce

Rozwój produktów

Należące do grupy Leadenhall spółki Leadenhall Underwriting Limited (Londyn) oraz Efinity są obecne na najbardziej rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych na świecie. Wykorzystując ich doświadczenie, wspólnie z syndykatami Lloyd’s tworzymy nowe produkty ubezpieczeniowe, redagujemy w języku polskim warunki ubezpieczenia, dostosowujemy je do wymogów polskiego prawa, opracowujemy taryfy.

Szkolenia

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie opracowanych przez nas ubezpieczeń Lloyd’s. Szkolenia dotyczą także obsługi systemu transakcyjnego, a w przypadku agentów zaczynających z nami współpracę, przygotowujemy ich także do egzaminu agencyjnego przed Lloyd’s.

Egzaminy przed Lloyd's

Organizujemy egzaminy agencyjne przed Lloyd’s oraz wpisy do RAU. Egzaminy odbywają się cyklicznie w wybranych miastach w Polsce. O terminie i miejscu najbliższego egzaminu można dowiedzieć się kontaktując z biurem Leadenhall w Warszawie kontakt@leadenhall.pl

System transakcyjny

Udostępniamy pośrednikom system transakcyjny pozwalający samodzielnie kalkulować składkę, tworzyć i zarządzać ofertami oraz wystawiać dokumenty ubezpieczenia. System dostępny jest w sieci internetowej z dowolnego miejsca na świecie i nie wymaga żadnej specjalnej instalacji na komputerze pośrednika. Dostęp do systemu uzyskują wyłącznie współpracujący z nami pośrednicy po zdaniu egzaminu agencyjnego przed Lloyd’s.

Materiały marketingowe

Dostarczamy pośrednikom materiały szkoleniowe oraz wspierające sprzedaż. Są to ulotki, karty produktów, prezentacje produktowe i materiały do samokształcenia.

Rozliczenia składek i prowizji

W ramach pełnomocnictw Lloyd’s pobieramy i rozliczamy składki ubezpieczeniowe oraz wypłacamy prowizje w imieniu ubezpieczyciela.

Likwidacja szkód

Na podstawie pełnomocnictw oraz instrukcji syndykatów Lloyd’s prowadzimy postępowania likwidacyjne i składamy wszelkie oświadczenia z tym związane. W imieniu ubezpieczyciela wypłacamy także odszkodowania.

Umowy zawieramy w imieniu i na rzecz Lloyd’s Insurance Company SA/NV z siedzibą w Bastion Tower (14e étage), Place du Champs de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique.

Leadenhall Insurance S.A. jest coverholderem rynku Lloyd’s zarejestrowanym pod numerem 10993CTM. Jako coverholder posiada pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu Lloyd’s. Dlatego jesteśmy też wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11192073/A.

Nadzór nad Leadenhall sprawuje Generalny Reprezentant Lloyd’s w Polsce (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.), ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.