Nie zawieramy polis bezpośrednio

Odpowiedni dobór ubezpieczeń specjalistycznych wymaga fachowej wiedzy, dlatego zawarcie ubezpieczenia w Leadenhall umożliwiamy wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnych doradców ubezpieczeniowych.

Znajdź pośrednika

Learn more
Coverholder at Lloyd's

Rynek Lloyd's

Lloyd’s z siedzibą w Londynie to najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie. Jego historia liczy ponad 300 lat, a siłę finansową potwierdzają wszystkie globalne agencje ratingowe.

Lloyd’s jest największym na świecie rynkiem ubezpieczeń specjalistycznych, skupiając najbardziej innowacyjnych underwriterów z całego świata. Pozwala to Lloyd’s na oferowanie unikalnych rozwiązań ubezpieczeniowych nawet dla najbardziej wymagających klientów.

Lloyds’ coverholder

Leadenhall Insurance S.A. jest coverholderem rynku Lloyd’s zarejestrowanym pod numerem 10993CTM.

Jako coverholder posiada pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w imieniu Lloyd’s. Dlatego jest też wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11192073/A.

Nadzór nad Leadenhall sprawuje Generalny Reprezentant Lloyd’s w Polsce (Lloyd’s Polska Sp. z o.o.), ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.